Riskli Yapı

Riskli Yapı

Yıkılma ya da ciddi hasar görme olasılığı bulunan binalar riskli yapı olarak adlandırılır. Binanızın riskli olup olmadığına yetkili kuruluşumuz tarafından yapılan incelemeler sonucunda karar veriyoruz. Uzman kadromuz teknik incelemeler gerçekleştirerek depreme güvenli olmayan yapıyı tespit ediyor. Firmamız riskli yapı tespit raporunun yanı sıra bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm kapsamında da hizmet vermektedir.

Bizlere başvurduktan sonra binanızı son deprem yönetmeliğini dikkate alarak inceliyoruz. Eğer bu yönetmeliğe göre binanız depreme dayanıksız yani riskli çıkarsa binanızı kentsel dönüşüm sürecine sokmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda riskli yapı için güçlendirme hizmeti de sunuyoruz.

Riskli Yapı

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Riskli Yapı Tespiti İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanun’un 3. Maddesine göre Depreme güvenli olmayan yapının tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca lisanslandırılmış bir kuruluşa başvurulmalıdır. Kuruluşumuz Bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir. Bize başvurduğunuz takdirde binanız için riskli yapı tespit raporu hazırlamaktayız. Bu süreçteki çalışmalar ve hazırladığımız raporun sonucu hakkında sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirmekteyiz.

Binada ikamet eden gayrimenkul sahiplerinden sadece birinin başvurması yeterli olacaktır. Riskli yapı tespitine başvurulabilmesi için binada oturan herkesin ortak kararına ihtiyaç yoktur. Riskli yapının tespiti için başvururken başvuran kişinin kimlik fotokopisi ve tapu gerekli olan belgelerdendir. Ayrıca e-devlet üzerinden riskli yapı sorgulama sayfasına girerek binanızın risk tespit süreci hakkında bilgi alabilirsiniz. İhtiyacınız doğrultusunda sizlere süreç hakkında daha fazla bilgi vermek için yanınızda olacağız.

Riskli Yapı Süreci

Öncelikle, bina hak sahipleri kuruluşumuza başvurmasından sonra teknik incelemeler yapılarak bina için riskli yapı tespit raporu hazırlanır. Bu teknik incelemeler şu şekildedir: Başvurunuz ile bina kolonlarından karot numunesi alınıp bina beton dayanımı tespit edilir. Taşıyıcı kolon, perdelerdeki demirlerin çap, adet ve aralıkları belirlenir, bina rölövesi çizilir. Zemin edüt raporu hazırlanır.  Uzman kadromuz tarafından yönetmeliğe uygun tüm teknik tespitler yapılarak  yapılan incelemeler sonucunda binanızın riskli olup olmadığı hazırlanan rapor ile ortaya koyulacaktır. Daha sonra ilgili raporların onayı bağlı olduğunuz Belediyeye veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır. Raporun onaylanmasından sonra binanın tapu kütüğü kaydına riskli yapı şerhi düşürülür.

Depreme güvenli olmayan yapının tespitinden sonraki süreçte devlet teşviklerini ve hakkınız olan kredileri sizin adınıza çıkarıyoruz. Güçlendirme ya da yeni bina inşası için projeleri çiziyoruz. Sizin uğraşmanıza gerek kalmadan ruhsatları alarak binanızın yeniden inşası ya da güçlendirilmesi için inşaatı gerçekleştiriyoruz. Şirketimizle iletişime geçerek Kentsel dönüşüm ya da güçlendirme hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Riskli Yapı

Yıkım Kararı Nasıl Uygulanıyor?

İncelemeler sonucu riskli olduğu ispatlanan binalar için gayrimenkul sahiplerine 60 günlük bir süre verilir. 60 gün geçtikten sonra binanın yıktırılması gerektiği tebliğ edilmektedir. Eğer 60 günlük süre geçmesine rağmen bina yine de yıktırılmazsa gayrimenkul sahiplerine ek süre tanınır. Bu ek süre 30 gündür. Sürenin sonunda riskli yapı yıkılır. Bu süreçte kuruluşumuz sizlere kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gerekli Çoğunluğu Sağlamak

Anlaşma şartları Belediye veya Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne iletilmektedir. Bu şartların bildirilmesi için bina maliklerinin üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekir. 1/3’lük kısımda kalan yani anlaşmaya uymayan bina maliklerinin hakları verilmektedir. Böyle bir durumda gayrimenkulün güncel değeri üzerinden açık arttırma yoluyla satış gerçekleştirilir.

Bu şekilde satış gerçekleştirilemezse tespit edilen bedel Bakanlık tarafından ödenir. Bu şekilde binadaki anlaşma sağlamayan hak sahiplerinin hisseleri kamulaştırılır. Bu süreçte bina hak sahipleri gerekli koşulları yerine getirmezse binanın yıkımı belediye tarafından yapılarak oluşan tüm masraflar bina sahibinden alınmaktadır . Bu ve benzeri konular hakkında daha detaylı bilgi edinmeniz ve alınan kararları değerlendirmek için yanınızdayız. Binanız için yasa kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemlerin kontrolünü titizlikle sağlıyoruz.