İstanbul Kentsel Dönüşüm

İstanbul Kentsel Dönüşüm

Deprem riskli, hasar görmüş yapıların yenilenme çalışmaları İstanbul kentsel dönüşüm adı altında İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilir. 1960’lı yılların başında köylerden şehirlere büyük göçler başlamıştır. Bu göçlerin çoğu iş imkanlarından kaynaklı İstanbul ve çevrelerine doğru gerçekleşmiştir. Bu bölgelerde aşırı nüfus yoğunluğundan dolayı plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma ortaya çıkmıştır. Altyapı yetersiz, deprem riskli, sosyal donatıları bulunmayan bir yapılaşma gerçekleştirilmiştir. 

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesini istediğiniz binanız, firmamız tarafından tüm testler ve incelemelerden geçer. Bu süreci firmamız sizin adınıza yürütür ve size bilgi akışını sağlar.

Bunların yanı sıra jeolojik yapısında dolayı İstanbul’ da depremler çokça yaşanmıştır. Doğal afetlerden kaynaklı mevcut yapılar ciddi hasarlar almıştır. Dayanıksız yapıların günümüze kadar gelmesi ile kentsel dönüşümün uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı 2012 yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve kentsel dönüşüm uygulamaları hızlanmıştır.

İstanbul Kentsel Dönüşüm

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Sürecinin İlerleyişi

Riskli yapılar İstanbul kentsel dönüşüm ile yenilenmekte ve yerine modern yapıların inşa edilmesi amaçlanır. Yapılacak binalarda doğal afetlerden kaynaklı zararlar en aza indirgenir. Daha sağlıklı ve dayanıklı yapılar inşa ederek yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktayız. Kentsel dönüşüm sürecinin başlatılması için hak sahibinin veya kanuni temsilcilerin başvurusu gereklidir.

Hasarlı ve kentsel dönüşüm gerekli görülmüş yapıların İstanbul’da yoğunlaştığı görülür. Çevre ve şehircilik bakanlığınca belirlenen lisanslı kuruluşlardan alınmış riskli yapı tespit raporları da bu sürecin başlatılması için gereklidir. Yapılan inceleme sonucunda bina riskli olarak tespit edilirse bu durum Belediye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. Bina için hazırlanmış riskli yapı tespit raporunun idare tarafından onayından sonra bina tapu kütüğüne de bina risklidir şerhi işlenir. Söz konusu bina için risk taşıdığı belirtilen tebligat hak sahiplerine yapılır. Tapu sahibinin yapılan tebligata itiraz süresi 15 gün olmaktadır. Yapılan itiraz reddedilirse bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmiş olur.

İstanbul Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Hak Sahiplerine Tanınan Haklar

İstanbul kentsel dönüşüm kapsamında deprem riskli, doğal afetlerden zarar görmüş yapılar için yenileme önemlidir. Bu önemli süreçte öncelikli olarak binanız için riskli yapı tespit raporu hazırlanır, bu raporun idare tarafından onaylanması ile hak sahipleri 2/3 oranında Bina Ortak Karar Protokolünü kendi aralarında hazırlarlar. Bina Ortak Karar Protokolünde yeni binanın kimin tarafından inşa edileceği, nasıl, ne zaman yapılacağına ve kentsel dönüşüm kira yardımı ile kredisi kullanıp kullanılmayacağına dair kararları içerir. Bu protokolü imzalamak istemeyen 1/3 oranındaki azınlığın hisseleri ise binadaki hak sahiplerinin katıldığı açık arttırmada satışa sunulur.

Kentsel dönüşüm uygulanmasında hak sahiplerine birçok imkan sağlanmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamına giren binadaki hak sahipleri kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı verildiği gibi kiracılara da taşınma yardımı yapılmaktadır. Bina inşası sırasında ortaya çıkan belediye , noter harç ve vergilerinden de muafiyetler söz konusudur. 

Yapıyı Kendi İnşa Edecekler için Sağlanan İmkanlar

Yıkım kararı verilen binalar İstanbul kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmektedir. Daha sağlam ve dayanıklı yapıların inşası bu süreçte hedeflenmektedir. Bu yapıların tespit ve inşası bakanlık tarafından yetki verilmiş şirketimiz gibi kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Burada önemli olan riskli yapı tespit raporunun bakanlık lisanslı yetkili firmalar tarafından yapılmış olmasıdır. Hak sahibinin bu yetkili şirketlere başvurması yeterlidir. Raporunun idarece onaylanması ile haksa sahipleri kentsel dönüşüm kanunu kapsamında kentsel dönüşüm kredisi, kentsel dönüşüm kira yardımı ile bazı vergi ve harç muafiyetlerinden yararlanarak kendi binalarını yaptırabilirler. 

İhtiyacınız olan riskli yapı tespiti firmamız tarafından yapılmaktadır. Sonrasında binanızın kentsel dönüşüm kapsamına girmesi ya da kentsel dönüşüm alanı oluşturması da dahil olmak üzere yeni binanın müteahhitliği ve güçlendirmesi dahil farklı konularda yetkin olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.