Bina Ortak Karar Protokolü

Bina Ortak Karar Protokolü

Belli bir alanda yaşayan kişiler arasında bina ortak karar protokolü ile kentsel dönüşüm kararı alınır. Bu karar kentsel dönüşüm kanunu kapsamındadır. Bakanlık onayıyla binanız kentsel dönüşüm sürecine girer. Risk raporu alınan binalar için kentsel dönüşüm uygulamasının başlatılması kat maliklerinin 2/3 çoğunlukla aldıkları karar gereklidir. Bu kararı takip eden süreçte kişilere 60 gün süre verilmektedir. Bu süre yeni binaların nasıl yapılacağına ve diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için verilen süredir. Kentsel dönüşüm, bina güçlendirme projesi ya da riskli yapı tespit raporu gibi hizmetlerin her aşamasında kuruluşumuzdaki uzmanlar sizlere yardımcı olacaktır.

Bu protokol ile binanın kim tarafından inşa edileceği ve yeni daire ve işyerlerinin hangi koşullarda dağılımı yapılacağı belirlenir. Bu protokol ile yeni yapılacak olan binada kimin hangi katlarda oturacağı da belirlenir. Bu protokol ile birlikte kentsel dönüşüm sonrasında yaşanabilecek kargaşanın önüne geçilir. Protokolde belirlenecek hususlarda kişilerin hisse payları dikkate alınır. Kararın ardından düzenlenen protokolün mutlaka Bakanlığa sunulması gereklidir. Düzenlenen protokol ve alınan raporlar ile eski depreme dayanıksız yapının yıkımı gerçekleşir.

İdareye sunulacak belgelerin hazırlanması ve sürecin yönetilmesinde firmamız titiz ve etkin bir çalışma gerçekleştirmektedir.

Bina Ortak Karar Protokolü

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Ortak Protokolün Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yıkımı gerçekleşen bir binanın ardından tekrar bir yapının yapılması için bina ortak karar protokolü gereklidir. Düzenlenen bu protokole göre süreç ilerlediği için belirtilen esaslar oldukça önemlidir. Biz firmamız adına bu protokolü sizler için oluşturup yapılandırma sürecini güvenle yürütüyoruz.

Düzenlenen bu protokol ilgili idareye veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulur ve böylelikle binanızın kentsel dönüşüm esasları belirlenmiş olur. Bu protokol ile yıkım kararı alınır ve belediyeden alınacak yıkım ruhsatı ile eski depreme dayanıksız binanın yıkımı yapılır.  Binanın nasıl yıkılacağı, yeni binanın nasıl inşa edileceği, yapım sonrasında da kimlerin hangi katlarda hak sahibi olacağı protokol ile belirlenir. Protokolün oluşturulmasında hisse payları göz önünde bulundurulur ve kişilerin hakları güvence altına alınır. Binalarda alınacak kararlar ve oluşturulacak protokol için 2/3 çoğunluk aranır.

Bina Ortak Karar Protokolü

Bina Ortak Karar Protokolündeki Esaslar

Mülkiyet sahiplerinin hakları bina ortak karar protokolü ile güvence altına alınır. Tüm kentsel dönüşüm süreci bu protokole göre yürütülür. Alınacak tüm kararlar 60 gün içerisinde alınmalıdır. Alınan kararları içeren bu protokol yetkili mercilerce sunulması önemlidir. Aksi halde 60 gün sürenin sonunda ek bir süre verilerek eski deprem riskli binanın yıkımı ilgili idare tarafından yapılacaktır. 

Protokolün hak sahiplerince karar bağlanması ve riskli yapı tespitinin ardından bina yıkımı gerçekleşir. Arsa paylarına karşılık yeni yapıda alınacak katlar belirlenir. Protokolde bu hususların karara bağlanması ile inşaat safhasında ve sonrasında yaşanacak sorunların önüne geçilmiş olunur. Firmamız sizlerin adına yenilenmesi planlanan yapı için kentsel dönüşüm kredisi gibi imkanlarından yararlanılması için de hizmet vermektedir. Yıkım sonrasında maliklerin ve bakanlığın kararı ile kat mülkiyeti kaldırılır. Daha sonrasında arsa payları maliklerin adına işleme koyulur.

Tüm süreç boyunca eksik ya da yanlış alınan kararlar, sonradan telafi edilemeyebilir. Bu noktada süreci takip eden kişiler oldukça önemlidir. Firmamız,  bu noktada size müteahhitlik de dahil olmak üzere yetkin bir hizmet sağlamaktadır.

Ortak Karar Protokolü ile Yeni Bina İnşası

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yeni bir yapının inşa edilmesi amacı ile bina ortak karar protokolü oluşturulur. Mevcut hasarlı binanın yıkılması ve tekrar inşa edilmesinde ki hususlar bu protokolde belirtilir. Kentsel dönüşüm kapsamında anlaşmayan kişilerin hakları kat maliklerine bakanlıkça belirlenen rayiç bedelden az olmamak şartı ile satabilir.