Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel Dönüşüm Alanı

Deprem riskli, can ve mal güvenliğinin olmadığı alanlar  kentsel dönüşüm alanı kapsamına girmektedir. Buna benzer alanlar 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilerek bu alanların topluca dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Genellikle şehir içerisinde merkezde kalmış çöküntü bölgelerinde bu tür projeler gerçekleştirilir.

Riskli bölgelerin kentsel dönüşüm alanı oluşturulması için firmamız çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada tüm kentsel dönüşüm ihtiyaçlarınıza hızlı ve kaliteli çözümler üretiyor ve alanında uzman kişilerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Can ve mal güvenliği olmayan , afet riskli bulunan içerisinde bir çok yapının bulunduğu bölgelerin kentsel dönüşüm kanuna uygun olarak riskli alan oluşturulması için Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Belediyeler ile hak sahipleri ve müteahhitler de gerekli çalışmaları yaparak bölgenin riskli alan ilanını gerçekleştirebilirler. Böylece alandaki tüm eski, afet riskli yapıların dönüştürülmesi sağlanmış olur.

Kentsel Dönüşüm Alanı

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Kentsel Dönüşümün Amaçları

Çarpık yapılaşmanın oldukça fazla olduğu yerleşim yerleri Bakanlık, Belediye, Hak Sahipleri, Müteahhit talepleri gereği  Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilir. Bu alanlar içerisinde ki yapıların çoğu afet riskine karşı dayanıksız olmaktadır. Bu sebeple buradaki dönüşüm projeleri süreç uzatılmadan gerçekleştirilir. Ayrıca her an yıkılma riski olan bu yapılarda kentsel dönüşüm, ivedi olarak uygulamaya koyulur.

Kentsel dönüşüm projelerinin amaçlarından biride kullanım ömrünü tamamlamış yapıların yeniden inşa edilmesi ile güvenli konutlar halini almasıdır. Değişen sosyal çevre ve yapılarına bu alanların uyum sağlanması amaçlanır. Bunların yanı sıra kent merkezlerinde kalmış sanayi bölgeleri için kentsel dönüşüm projeleri uygulanır. Böylelikle güvenli ve modern yapılar şehir merkezlerinde inşa edilmiş oluyor.

Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel Dönüşüm Alanlarının Özellikleri

Bir yerin kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesinde konum ve yapı özellikleri önemli olmaktadır. Fiziksel ve sosyal açıdan gelişmemiş bir yerin yenilenmesinde kentsel dönüşüm uygulanır. Ekonomik faaliyetin önemini yitirdiği yerler kentsel dönüşüm alanıdır. Toplumsal açıdan sorun teşkil eden bölgede sorunların giderilmesi için bu alanlarda riskli alan olarak belirlenir. Çevresel, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve yenilenmesi amacı ile bu yerler kentsel dönüşüm alanı olarak nitelendirilir.

İklim değişikliğinin yaşandığı bölgelerde bu değişiklik esas alınarak kentsel dönüşüm projeleri uygulanır. Ayrıca bir bölgenin kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesindeki en önemli neden o bölgedeki niteliksiz , afet riskli yapı stoğudur. Her an hasar görme, yıkılma riski taşıyan yapılar için ivedi olarak dönüşüm çalışmaları başlatılır. Geri kalmış bir bölgeye kentsel dönüşüm uygulanması o bölgenin geliştirilmesi adına fayda sağlamaktadır. Günümüzde birçok alanda kentsel dönüşüm projeleri yürütmekteyiz. Bu alanlarda sosyal gelişim hedeflemekteyiz. Yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve tüm süreç kentsel dönüşüm kanunu esas alınarak yürütmekteyiz.

Sit Alanlarında Kentsel Dönüşüm

Sit alanlarının kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesinde 5366 sayılı kanun esas alınır. Yıpranan tarihi yapılar için bakanlığın izni ile kanuna uygun kentsel dönüşüm projeleri geliştirilir. Bu alanların kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesinde cumhurbaşkanlığı kararı gereklidir. Belirlenen kanunlarda bu alanlar için kısıtlamalar getirilmektedir. Sit alanlarında uygulanan kentsel dönüşüm projeleri uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

Kentsel dönüşüm alanı oluşturma kapsamındaki tüm konularda firmamız ile iletişime geçebilir ve kaliteli bir hizmetten yararlanabilirsiniz.