Riskli Yapı Tespiti

Riskli Yapı Tespiti

Deprem riskli, hasar görmüş binalar için yapılan riskli yapı tespiti yapı maliki tarafından bu konuda yetkili şirketlere yaptırılır. Yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapı için riskli yapı tespit raporu hazırlanarak Belediyeye veya  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulur.  Raporun ilgili idare tarafından onaylanması ile bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmiş olur. Firmamız riskli yapı tespit raporunun yanı sıra bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm kapsamında da hizmet vermektedir.

Eski binanızın kentsel dönüşüm kapsamına için binanıza riskli yapı tespit raporu almalısınız. Kentsel dönüşüm kapsamında deprem riskli binanız yıkılıp yönetmeliklere uygun ve depreme güvenli olarak yeniden inşa edilir. Bunun yanı sıra firmamız ile iletişime geçebilir ve binanız için uygun koşulları sağlanması halinde depreme karşı güçlendirme de yapabiliriz. Binanızın güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmesi için hak sahipleri olarak karar alınması gerekmektedir. Ayrıca binanızın deprem riskini öğrenmek amacıyla bilgi amaçlı olarak hazırlanan deprem dayanıklılık raporu da alabilirsiniz.

Riskli yapı tespiti bakanlık tarafından yetkili kurum ve kuruluşlarla yapılır. Tespit için mutlaka hak sahibinin rıza ve başvurusu gereklidir. Bakanlık veya belediye resen riskli yapı tespitinin yaptırılmasını mülk sahiplerinden de isteyebilir. Aynı zamanda mülk sahibinin kanuni temsilcisi de başvuru yapmaya yetkilidir. Riskli yapıya başvuru için nüfus cüzdanı, tapu fotokopisi ile belediye ve tapu müdürlüğünden alınacak belgeler gereklidir.

Riskli Yapı Tespiti

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Riskli Yapı Tespit Süreçleri

Hak sahiplerinden birinin şirketimize başvurusu ile deprem riskli veya hasarlı olduğunu düşündüğünüz binanızın risk tespiti yönetmeliğe uygun olarak yapılır. Yapılan incelemeler sonucunda binanızın riskli olup olmadığı hazırlanan riskli yapı tespit raporu ile ortaya koyulacaktır. Bina riskli ise raporun onayı ilgili Belediye veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınır. Raporun onaylanmasından sonra binanın tapu kütüğüne riskli yapı şerhi düşürülür.

Riskli olduğu onaylanan binanın hak sahiplerine resmi bir yazı ile binanın yıkımı için 60 günlük bir süre verilir. Eğer 60 günlük süre geçmesine rağmen bina yine de yıktırılmazsa ise hak sahiplerine ek 30 günlük süre verilir, bu sürenin sonunda riskli yapı yıkılır. Yıkım hak sahipleri tarafından yaptırılmaz ise masrafları hak sahiplerinden alınmak koşulu ile binanın elektrik, su ve doğalgazı kesilerek ilgili belediye tarafından yıkım gerçekleştirilir. Binaları kentsel dönüşüm kapsamına girmiş hak sahipleri çevre ve şehircilik bakanlığının kredi ve kira yardımı desteklerinden de faydalanabilirler. 

Riskli yapıların tespitine dair talebiniz firmamız tarafından değerlendirilir. Uzmanlarımız gerekli teknik incelemeleri yapar. Haricinde binaların güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm kapsamında da yeniden inşası için talep oluşturabilirsiniz. Firmamız tüm bu süreçleri sizin adınıza yönetir ve size gerekli bilgi akışını sağlar.

Yıkım Kararının Alınması

Depreme güvenli olmayan binaların riskli yapı tespiti yapılıp; hazırlanan raporun idarece onayı ile hak sahiplerinin kanuni olarak almaları gereken kararlar için ilk etapta 60 gün ve buna ek 30 günlük süreleri vardır. Bu sürelerde binalarının yıkım, inşaat, paylaşım gibi ana konularda 2/3 çoğunluk ile bina ortak karara protokolünü imza altına alıp binalarını tahliye etmezler ise binanın yıkımı belediye tarafından yapılır. Yıkım ve tahliye masrafları da belediye tarafından hak sahiplerinden alınır.

Riskli Yapı Tespiti

Riskli Yapı Sorgulama

Firmamız öncelikle talebinizi değerlendirir. Teknik incelemeler sonucunda riskli yapılar için tespit raporu hazırlarız. Binanızın riskli olup olmadığı riskli yapı tespitine göre belirlenir. Hazırlamış olduğumuz raporun ilgili idarece onaylanması sonucunda gerekli süreç firmamız tarafından belirlenir. Bu süreçte binanız kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girer.

Tüm süreci bakanlık ya da bağlı bulunduğunuz belediyeden takip edebilirsiniz. Riskli yapı sorgulama işlemini  e-devlet, bakanlık web sayfası, Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm sorgulamasıyla ilgili sayfaya girerek yapılır. TC. kimlik numarası, ilçe, ada ve parsel gibi konut bilgilerinizle bu alanda sorgulama yapabilirsiniz.

Firmamız tüm süreci sizin adınıza yürütür ve gerekli bilgi akışını zamanında yapar. Uzman ekibimiz ayrıntılı incelemeler yaparak binanızın risk durumunu belirler. Sonuç olarak  binanız riskli yapı sınıfında yer alıyorsa eğer ilgili idareden gerekli onay işlemlerini sizin adınıza alırız. Böylece binanız kentsel dönüşüm kapsamına girer.

Binanızın yeniden inşaatı için firmamız sizlere müteahhitlik hizmeti de sağlar.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz

Deprem riskli olduğu tespit edilen ve riskli yapı tespiti yapılmış binaların tapu kaydına binanın riskli olduğu şerhi düşürülür. Hak sahiplerine binanın riskli olduğu ile ilgili resmi tebligat yapılır. Söz konusu tebliğ yapıldıktan 15 gün içerisinde riskli yapı tespit işlemine itiraz edilir. İtiraz edilmemesi durumlarında yukarıda detayı verildiği gibi binanın yıkımı gerçekleşir.

Riskli yapı kararına yapılan itirazı bakanlık tarafından oluşturulmuş itiraz komisyonu inceler. Bu heyet konu hakkında uzman akademisyenler ile  bakanlık yetkililerinden oluşur. Heyet tarafından itiraz değerlendir ve yapılan itirazlar haklı bulunursa yapılan riskli yapı tespit işlemi iptal edilir. Aksi durumda yukarıda verilen süreçler devam eder bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılır, depreme dayanıksız binanız yerine daha sağlam ve modern bir bina yapılar inşa edilir.