Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Güvenli olmayan, afet riskli yapılar kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenmesi güvenli hale getirilmesi sağlanır. Tehlike barındıran yapıların yıkılarak sağlam ve depreme dayanıklı olarak yeniden yapılandırılmasına yerinde dönüşüm denilmektedir. Eski, deprem riskli yapıların bulundurulduğu alanların dönüşüm sağlanarak doğal afetlerle gelebilecek zararın en aza indirgenmesi amaçlanır. Son zamanlarda kentsel dönüşüm kavramı sıklıkla gündeme gelmeye başlamıştır. Bu süreçte firmamız uzman kadrosu ile sizlere kentsel dönüşüm alanında hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra bina güçlendirme ve deprem testi hizmetlerimizden de yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kentsel dönüşüm hizmetlerimizin tüm süreçlerinde sizlerle ortak bir çalışma yürütülmekte ve her aşamada size bilgilendirme yapmaktayız.

Yerinde dönüşümü gerçekleştirilecek yapının öncelikli olarak  6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılmış ve binanın riskli olduğu idarece onaylanmış olması gerekir. Deprem kuşağında bulunmamız nedeniyle yapıların sağlamlığı son derecede önem taşımaktadır. Riskli yapıların tespiti ile kentsel yenileme uygulamaları devreye girer. Yenilenen yapıların modern ve sağlam olarak inşa edilmelerine dikkat edilir. Uygulanan bu kanun ile yapı sahiplerinin hakları korunarak tüm süreç güvence altına alınır.

Kentsel Dönüşüm

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Tespiti

Riskli yapıların tespiti 6306 sayılı kanun  kapsamında bakanlığın yetki verdiği şirketler tarafından yapılır. Aynı zamanda riskli yapıların tespiti yapı sahipleri ve kanuni temsilcileri tarafından da yapılabilir. Riskli yapı tespit sonucu hazırlanan riskli yapı tespit raporu belediye veya bakanlık tarafından onaylanır. Hak sahiplerine 60 günlük bir süre verilerek bu süre bitiminde binalarının yıktırılması gerektiği tebliğ edilmektedir. Eğer 60 günlük süre geçmesine rağmen bina yine de yıktırılmazsa gayrimenkul sahiplerine 30 günlük ek süre tanınır. Sürenin sonunda riskli yapı yıkılır.

Kentsel dönüşüm uygulanacak bina veya alanda çalışmaların başlatılabilmesi için kendilerine verilen 60 günlük süre içerisinde malikler 2/3 çoğunluk ile binalarının yıkımı, inşaatı, yeni binanın paylaşımı gibi konularda karar almaları gereklidir. Oy birliğinin sağlanması için öncelikli olarak hak sahiplerine noter aracılığı ile gönderilen tebligat ile kurul toplantısına çağrılır. Alınan kararlar oy birliği ile imza altına alınır. Eğer belirtilen sürelerde alınması gereken kararlar imza altına alınamaz ise riskli olduğu belirlenen binalar ilgili idare tarafından yıkımı sağlanır.

Kentsel Dönüşüm Şartları

Riskli alanlarda bulunan veya afet riskli binalar kentsel dönüşüm ile yıkılarak yeniden inşa edilir. Bir yapının kanun kapsamına girmesi için  yapının deprem riskli, hasar görmüş ve eski olması gereklidir.  Yapıların riskli yapı tespitleri bu konuda yetkili şirketler tarafından yapılmaktadır. 

Dönüşüm gerekli olduğu bölgelerde hak sahiplerinin rızası da aranan şartlardandır. Oy birliği sağlanan alanlar bakanlıkça riskli alan ilan edilerek dönüşüm gerçekleşir. Hak sahiplerinin mağdur edilmemesi adına her türlü önlemler bakanlıkça ve ilgili idare tarafından alınır.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümde İstenilen Belgeler

Afet riskli, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların kanun kapsamına girmesi için öncelikli olarak riskli yapı tespit raporu hazırlanması gerekmektedir. Kentsel dönüşüm doğal afetlerde zarar görmüş, deprem riskli ve gecekonduları kapsamaktadır. Özellikle kaçak binalarda kentsel yenileme uygulamaları son zamanlarda hız kazanmaktadır.

Riskli yapı tespiti için hak sahiplerinden birinin riskli yapı tespit raporunu hazırlayacak şirkete dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir. Başvuru dilekçesine ek olarak nüfus cüzdanı fotokopisi, tapu belgesi, riskli yapıya ait elektrik ve su faturaları, nüfus müdürlüğünce imzalı adres bilgileri gibi resmi belgelerde gereklidir. Şartlar ve belgeler oluşturulduğunda firmamız güvenle süreci başlatmaktadır.