Deprem Testi

Deprem Testi

Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin çoğunu depremler oluşturmaktadır. Bu doğal afetlere karşı yeterli önlemler alınmadığında mal ve can kayıpları yaşanabilmektedir. Deprem riskli veya hasarlı olduğunu düşündüğünüz binalara deprem testi yapılarak dayanıklılığı raporlanabilmektedir. Bu kapsamda mevcut binada deprem yönetmeliğine uygun olarak gerekli tüm tespitler yapılıp deprem raporu hazırlanarak  binanın gerçek deprem güvenliği ortaya koyulmuş olur. Bu şekilde bina sağlamlık testi tamamlanmış olur.

Özellikle deprem kuşağında bulunan şehirlerde yaşan kişilerin, gerekli önlemleri aldıktan sonra, mutlaka deprem testi yaptırmalarını önermekteyiz. Böylelikle yaşadığınız binanın dayanıklılığını ölçebilir, olası bir depremde ne kadar zarar göreceğini öğrenebilirsiniz.  Bu şekilde can ve mal kayıplarının önüne geçerek güvenlik önlemleriniz için büyük bir adım atmış olursunuz. Henüz binanıza deprem testi yaptırmadıysanız, iletişim numaralarımızdan bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Deprem Testi

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Deprem Testi Nedir?

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dahilinde yetkilendirilmiş şirketler aracılığıyla, yönetmeliğe uygun olarak yapılan teknik tespitler sonucunda binanın sağlamlığını ortaya koyma işlemlerinin hepsine deprem testi denmektedir. Güvenilir firmamız ile; sağlık ocakları, hastaneler, apartmanlar, villalar, iş yerleri, okullar, yurtlar, bankalar da dahil olmak üzere tüm yapılarınız için uygun fiyatlarla bina sağlamlık testi yaptırabilirsiniz. Özellikle deprem kuşağında olan illerimizde yaşayan kişiler, oturdukları evin, çalıştıkları iş yerinin depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu merak ederler. Yapılan deprem raporu testi ile alınan rapor sonucunda, nasıl bir binada bulunduğunuzu öğrenme ve buna göre tedbir alma imkânınız doğar. Özetle bu test sayesinde doğru yöntemlerle, doğru ekipmanlar kullanılarak binanızı sağlamlaştırma yolunda önemli bir adım atmış olursunuz.

Deprem Testi İçin Gerekli Evraklar Nedir?

Binanız ne durumda olursa olsun, konusunda uzman şirketimiz aracılığı ile deprem testi yaptırmanız için, öncelikle bazı evrakları hazırlamanız gerekir. Bu evraklar;

  • Tapu örnekleri,
  • Başvuru dilekçesi,
  • Binaya ait tüm projeler,
  • Eğer varsa, bina için daha önce alınmış teknik raporlar,
  • Binanın bulunduğu zemine ait etüt raporu olmak üzere bu belgelerin alınması gerekir.

Başvurunuz yapıldıktan sonra, ekiplerimiz tarafından çalışma planı hazırlanır. Çalışma planında yapılacak işlerin öncelik sırası belirlenerek, uygun ekipmanlar hazırlanır ve binada gerekli incelemelerin yapılması için ekiplerimiz görevlendirilir.

Deprem Testi

Deprem Testi Nasıl Yapılır?

Öncelikle binanın durumu ile ilgili gerekli ön incelemeler yapılır. Binada oluşmuş hasarlar tespit edilir. Binanın oturduğu zemin için zemin etüd raporu hazırlanır. Binanın mevcut projeleri var ise yerinde tespit yapılır yok ise bina rölövesi çizilir.

Binanın depremlerden, dış etkenlerden ve kullanılan malzemelerden kaynaklı hasarları var ise tespit edilir. Daha sonra özel ekipmanlarla kolon ve perdelerden numuneler alınarak laboratuvara inceleme yapılmak üzere gönderilir. Bu işleme karot alma denir. Karot alma; yapının beton dayanımın tespiti için kullanılan bir yöntemdir. Binadaki betonarme taşıyıcı elemanlarda bulunan donatılarda paslanma var ise tespit edilir, donatılarında çap, adet ve aralıkları belirlenir. Son olarak bilgisayar yardımı ile binanın 3 boyutlu modeli tasarlanır, gerekli deprem analizleri yapılır, yapılan çalışmaların sonucuna göre binanızın deprem testi raporu hazırlanarak teslim edilir. Bu sayede bina sağlamlık testi tamamlanmış olur. Deprem testi hizmeti için tüm bu işlemleri uzman ekibimizden yararlanarak yaptırabilirsiniz.