Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Günümüzde sıklıkla başvurulan kentsel dönüşüm danışmanlığı  6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu ile gündeme gelmiştir. Deprem riskli hasarlı binaların hak sahipleri uzun bir süreç olan kentsel dönüşümde izlenecek yol ve yöntemler hakkında bilgi almak, tüm süreci takip etmek ve tanınan haklardan faydalanmak için dönüşüm danışmanlığına başvururlar. Bu süreç birbiri ile doğrudan ilişkileri bulunan zamanında ve doğru bir şekilde yapılmadığında tüm süreci sekteye uğratacak hukuki ve teknik bir süreçtir. Şirketimiz kentsel dönüşüm sürecinin başından sonuna  size danışmanlık ve çözüm önerilerinde bulunmaktadır.  

Kentsel dönüşüm kapsamında teknik ve hukuki sürecin ilerleyişi danışmanlarımız sayesinde kolay ve şeffaf bir şekilde ilerlemektedir. Ayrıca sağladığımız danışmanlık hizmetleri ile hak sahiplerinin uğrayabilecekleri mağduriyetler giderilmektedir. Kentsel dönüşüm danışmanlığı yardımı ile tüm süreç üzerinde hak sahibi bilgi edinir. Sürecin ilerleyişinde etkin rol alır. Böylelikle hak sahibi sorumluluk ve hakların bilincinde olarak hareket eder. Hak sahipleri arasında çıkacak hukuki ve teknik problemleri de konusunda uzman ekibimiz ile çözüme kavuşturuyoruz.  

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı binasını kentsel dönüşüm kapsamına girmiş hak sahiplerine kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı ile bazı harç ve vergilerden muafiyet destekleri vermektedir. Bunun yanında riskli olarak tescil edilen binadaki kiracılar da taşınma yardımı gibi devlet desteklerinden yararlanabilirler. Tüm danışmanlık sürecinde hak sahiplerinin devlet desteklerinden yararlanmasını sağlıyoruz.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Danışmanının Görevleri

Yapı için hazırlanan riskli yapı tespit raporu kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti kapsamında uzmanlarımızca incelenir ve hak sahiplerine bilgi verilir.  gerek görülmesinde halinde hazırlanmış rapora uzman danışmanlarımızca itiraz yapılır ve itiraz süreci takip edilir. Hak sahipleri arasında kentsel dönüşümün anayol haritası olan bina ortak karar protokolü hazırlanarak onay için hak sahiplerine sunulur. Bu aşamada 1/3 azınlık içinde halan hak sahiplerinin gayrimenkullerinin değer tespiti yaptırılarak,  bu gayrimenkullerin  bakanlıkta açık artırma ile kat maliklerine satışı ile ilgili teknik ve hukuki işler danışmanlarımız tarafından yürütülür. 

Sözleşmelerden sonra doğabilecek sorunlara karşı sözleşmelerin incelenmesi ve sürecin takip edilmesi danışmanlar tarafından yürütülür. Tüm sürecin sonunda yapıların inşasına kadar hak sahiplerine her türlü desteği sürdürüyoruz. Her aşamada süreci yakından takip ederek mülk sahiplerine bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Yeni yapı inşasına kadar sahip olunan hak ve sorumlulukların yerine getirilmesinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığının Avantajları

Kentsel dönüşüm ve yeni inşaat sürecinin tümüne hakim olan kentsel dönüşüm danışmanlığı ile süreç şeffaf olarak yürütülür. Danışmanlık hizmetimizin içerisinde mimarlık, mühendislik, hukuk alanlarından uzmanlarda bulunmaktadır. Tüm kentsel dönüşüm süreci bütün olarak ele alınır; hak sahipleri için en avantajlı koşulların sağlanması sağlanır. Ayrıca hak sahiplerinin devlet desteklerinden en iyi koşullarda faydalanması sağlanır.  

Yapılar için uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesi mülk sahibine birçok hak tanır. Tüm bu desteklerin yanı sıra tanınan hakları da mülk sahiplerine açıklar ve yararlanmasına yardım eder. Hak sahiplerinin süreç içerisinde mağdur edilmesinin önüne geçer. Mülk sahipleri için kentsel dönüşüm kredisi veya kira yardımından yararlanmalarını sağlıyoruz. Sürecin en kısa zaman diliminde tamamlanması için özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizler için en doğru koşullarda sürecin yürütülmesini sağlıyoruz. Alanında uzman kişiler ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tek elden ve güvenilir hizmet almak isterseniz bunu sizlere sağlıyoruz.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Hizmeti Neleri Kapsar?

Zorlu bir süreç olan kentsel dönüşüm süresinde kentsel dönüşüm danışmanlığı sadece mimari açıdan değil her açıdan sizlere yardımcı oluyor. Profesyonel danışmanlık hizmeti ile bu sürecin basit bir şekilde tamamlamasına katkı sağlıyoruz. Avukat ve mühendis gibi farklı meslek kolları ile ayrı ayrı görüşmelerinize gerek kalmadan tek bir merci ile muhatap olabilirsiniz.

Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen sürelerin takibini yaparak herhangi bir mağduriyetin yaşanmasının önüne danışmanlarımız sayesinde geçilir. Dönüşüm sağlayacak olan firma ile görüşmeleri yürüterek süreç hakkında bilgi alıyoruz. Bu bilgiler ile kentsel dönüşüm  sürecini sizler için güvenle yürütüyoruz. Çözümü zor konular için sizlere alternatif çözümler geliştiriyoruz.