Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel dönüşüm mevzuatı afet riskinde olan yapıların güvenli yaşama alanlarına dönüştürmeyi amaçlayan 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanundur. Yönetmeliğe göre riskli yapılar tespit edilir; bu yapılar ya yıkılıp yenisi yapılır veya depreme karşı güçlendirilir. Bu yönetmeliğin kapsamında riskli yapıların yeniden inşa edilmesi veya güçlendirilmesi için yapılması gerekenler resmi işlemlere yer verilmiştir.

Kentsel dönüşüm kanunu ile depreme dayanıksız olan, hasar görmüş ya da kaçak binalarınız Bakanlık tarafından lisanslı yetkili kuruluşumuz aracılığıyla yeniden inşa edilebilir. Üstelik bu kanundan kendi talebinizle yararlanmanız mümkün. Yada aynı kanun kapsamında deprem riskli binanızın güçlendirmesi hizmetini de vermekteyiz.

Kuruluşumuza Deprem Risk Raporu almak için başvurabilirsiniz. Başvurunuz sonrasında gerekli incelemeler yapılacaktır. Deprem Risk Raporu onaylandıktan sonra kentsel dönüşüm kira yardımları ve kentsel dönüşüm kredilerinden yararlanarak eviniz ya da iş yeriniz yeniden inşa edilebilir. Aynı zamanda güçlendirme çalışması yaptırabilirsiniz. Kentsel dönüşüm, bina güçlendirme projesi ya da riskli yapı tespit raporu gibi hizmetlerin her aşamasında kuruluşumuzdaki uzmanlar sizlere yardımcı olacaktır.

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

 

HİZMET ALMAK VE DETAYLI BİLGİ İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı İçeriği

Kentsel dönüşüm yönetmeliği ülkemizde yaşanabilecek deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlerin yaratabileceği hasarı önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kanun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmuştur. Kentin kültürel ve tarihi dokusunu bozmadan, deprem riskine karşı dayanıklı projeler hazırlamak hedeflenmiştir. Binaların yenilenmesine dair usuller bu kanunla belirlenmiştir.

Mevzuat, eski ya da depreme dayanıksız olan riskli yapıların tespitine dair bütün düzenlemeleri içerir. Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında lisanslı, Bakanlık yetkili kuruluşlarından biri olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Sunduğumuz hizmetlerin tamamı mevzuat kapsamında gerçekleştirilir. Bu hizmetimizin içeriğine deprem riskli yapıların tespiti dahildir.

Deprem Risk Raporu Nasıl Alınır?

Bakanlık yetkili kuruluşumuza arsa tapusu ya da daire tapusu ile birlikte başvuruda bulunabilirsiniz. Binadan bir kişinin Deprem Risk Raporu için başvurması yeterli olacaktır. Daha sonra uzman kadromuzla birlikte gerekli incelemeler yapılır ve riskli yapı tespit raporu oluşturulur.

Bu rapor kentsel dönüşüm mevzuatı dikkate alınarak hazırlanır ve onay için idareye sunulur. Talep etmeniz durumunda rapor bilgi amaçlı olarak da hazırlanıp tarafınıza sunulabilir. Böylece uzmanlarımız tarafından binanız ve kentsel dönüşüm süreci hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Kentsel Dönüşüm Bina Ortak Karar Protokolü

Binanız için aldığınız Deprem Risk Raporu, İdare tarafından onaylandıktan sonraki adım Bina Ortak Karar Protokolü’dür. Bu protokol, kanunda dikkate alınan önemli noktalardan biridir. Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında, bu protokolün hazırlanıp imzalanabilmesi için bina maliklerinin 2/3 oranında çoğunluk olması gerekir.

Bina Ortak Karar Protokolü binanın yeniden inşa edilmesinin kim tarafından, nasıl, ne zaman yapılacağına ve kentsel dönüşüm kira ve kredisi kullanıp kullanılmayacağına dair kararları içerir. Bu protokolü imzalamak istemeyen 1/3 oranındaki azınlığın hisseleri ise binadaki hak sahiplerinin katıldığı açık arttırmada satışa sunulur.

Binanızı mevcut İmar durumundan dolayı kentsel dönüşüm kapsamında yenilemiyorsanız  Kentsel Dönüşüm kapsamında hak sahipleri olarak alacağınız çoğunluk kararı ile  binanızı depreme karşı güçlendirebilirsiniz.  Sizin için sağladığımız hizmetler arasında Bina Güçlendirme Projesi de yer alır. Bina güçlendirme kredisinden yararlanarak güçlendirme çalışması yaptırmanız mümkün. Kentsel dönüşüm sürecinin her adımında uzman ekibimizle birlikte sizlere kaliteli hizmet sunmak için yanınızdayız.